Κύπρος: Ανακοινώθηκαν και επίσημα οι επενδυτές για το καζίνο

Κύπρος: Ανακοινώθηκαν και επίσημα οι επενδυτές για το καζίνοΗ Κύπρος ψήφισε υπέρ των ρυθμίσεων για την ανάπτυξη επίγειου θέρετρου καζίνο στη χώρα για πρώτη φορά. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε με 28 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 16 αποχές από το κόμμα ΑΚΕΛ της αντιπολίτευσης.

Σε ανακοίνωση που στάλθηκε σήμερα στα ΜΜΕ αναφέρεται ότι μετά την έναρξη ισχύος του νόμου περί της Λειτουργίας και Ελέγχου Καζίνο του 2015, το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προχώρησε στη διαδικασία αδειοδότησης του μοναδικού καζίνου θερέτρου στην Κυπριακή Δημοκρατία, με τη δημοσίευση της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η ανταγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης αποτελείται από δύο στάδια: Το 1ο στάδιο της προεπιλογής συνολικά τριών ενδιαφερομένων, και το 2ο στάδιο της πρόσκλησης των τριών προεπιλεγέντων υποψηφίων για υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων.

Κατά το 1ο στάδιο της προεπιλογής, οι οκτώ υποψήφιοι που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους αξιολογήθηκαν με βάση τα κριτήρια που είχαν τεθεί, τα οποία περιλάμβαναν μεταξύ άλλων, το οικονομικό εκτόπισμα, την εμπειρία στην ανάπτυξη και λειτουργία καζίνων θέρετρων, την κατανόηση της κυπριακής αγοράς και του οράματος τους για το κυπριακό καζίνο θέρετρο.

Ο κατάλογος των τριών προεπιλεγέντων υποψηφίων, ο οποίος καταρτίστηκε από την Συντονιστική Επιτροπή ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του 1ου σταδίου της ανταγωνιστικής διαδικασίας, υποβλήθηκε για επικύρωση στο Υπουργικό Συμβούλιο βάσει των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2016, επικύρωσε τον τελικό κατάλογο των τριών προεπιλεγέντων, οι οποίοι είναι κατά αλφαβητική σειρά οι εξής:

· Bloomberry Resorts Corporation
· Melco – Hard Rock Resort Cyprus Consortium
· NagaCorp Ltd.

Μετά τη ψήφιση των Κανονισμών για το Καζίνο κατά την τελευταία Ολομέλεια της Βουλής και την ολοκλήρωση του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του καζίνου θερέτρου, η Συντονιστική Επιτροπή προχώρησε στην ενημέρωση των οκτώ υποψηφίων για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Οι τρεις προεπιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στο 2ο στάδιο της διαδικασίας, κατά το οποίο θα υποβάλουν τις ολοκληρωμένες προτάσεις τους.

Το Υπουργείο εκφράζει την ικανοποίησή του για το επίπεδο του ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί και προσβλέπει σε επιτυχή ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, όπως προνοείται από τη Νομοθεσία.

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments