Τι είναι η ταυτοποίηση στοιχείων

Τι είναι η ταυτοποίηση στοιχείωνH ταυτοποίηση στοιχείων (η αλλιώς ταυτοποίηση λογαριασμού) είναι η αναγκαστική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να μπορείτε να συνδιαλλαγήτε με οποιοδήποτε διαδικτυακό καζίνο ή στοιχηματική εταιρεία. Αυτή η διαδικασία επιβάλλεται και στα ίδια τα online casino από το κράτος καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την αδειοδότηση τους.

Παρακάτω θα δείτε πόσο απλή διαδικασία είναι και πόσο γρήγορα γίνεται.

Τα χαρτιά χρειάζονται

• Έγχρωμο αντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητάς σου ή του διαβατηρίου σου
• Έγχρωμο αντίγραφο ενός πρόσφατου (έκδοση εντός τελευταίου τριμήνου) επισήμου εγγράφου στο οποίο να αναφέρονται το ονοματεπώνυμό σου και η διεύθυνσή σου (π.χ. λογαριασμό ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, OTE, κινητού ή μηνιαίο λογαριασμό τράπεζας)

Εναλλακτικά, εφόσον δεν μπορείτε να παρέχειτε ένα από τα παραπάνω έγγραφα, μπορείτε να αποστείλειτε Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (πρώην Ν. 105) συμπληρωμένη και επικυρωμένη από ΚΕΠ.

Πότε πρέπει να γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης

Στην Ελλάδα τα περισσότερα νόμιμα online casino ζητάνε τη διαδικασία ταυτοποίησης πριν την πρώτη ανάληψη. Παρόλα αυτά συνιστούμε να την κάνετε αμέσως μετά την εγγραφή σας.

Δε θέλω να δώσω τα στοιχεία μου στο ίντερνετ

Αν δεν δώσετε αυτά τα στοιχεία δε γίνεται να παίξετε σε κανένα αξιόπιστο online casino.