Στις 26/02 εκδικάζεται η προσφυγή της Hard Rock για το καζίνο στο Ελληνικό

Στις 26/02 εκδικάζεται η προσφυγή της Hard Rock για το καζίνο στο Ελληνικό

Η ΑΕΠΠ θα εκδικάσει την προσφυγή της HRI κατά της ομόφωνης απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

«Παγωμένη» θα παραμένει επί της ουσίας η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή του αναδόχου που θα λάβει άδεια καζίνο στο Ελληνικό και θα υλοποιήσει το Integrated Resort Casino (IRC) έως την απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) επί της προσφυγής της Hard Rock International (HRI).

Η ΑΕΠΠ θα εκδικάσει την προσφυγή της HRI κατά της ομόφωνης απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) η οποία βασίστηκε στο επίσης ομόφωνο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού για το καζίνο στις 26 Φεβρουαρίου. Δικαίωμα παρέμβασης έχουν η ΕΕΕΠ και η κοινοπραξία των Mohegan Gaming & Entertainment – ΓΕΚ Τέρνα. ΓΕΚΤΕΡΝΑ+2,37% Η ΕΕΕΠ καταθέτει και σχετικό υπόμνημα εντός 10 ημερών από την κατάθεση της προσφυγής η οποία έγινε στις 30 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Hard Rock αμφισβητεί τη διαδικασία του διαγωνισμού επί της αρχής θέτοντας θέμα νομιμότητας και αρμοδιότητας της ΕΕΕΠ ως φορέα διενέργειας του διαγωνισμού. Με άλλα λόγια ισχυρίζεται ότι υπεύθυνος φορέας για την άδεια καζίνο είναι το υπουργείο Οικονομικών και ως εκ τούτου θα έπρεπε το ίδιο να διενεργήσει το διαγωνισμό, αντί της Επιτροπής Παιγνίων.

Για να εκδώσει (καθαρογράψει) την απόφασή της επί της προσφυγής η ΑΕΠΠ, αφού γίνει η εκδίκασή της, θα χρειασθεί 2 ή και περισσότερες εβδομάδες. Εκτός αν, λόγω της υπόθεσης που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να ξεκινήσει η μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό, δοθεί προτεραιότητα. Μαζί με την προσφυγή της, κατά της απόφασης της ΕΕΕΠ που την θέτει εκτός διαδικασίας, η Hard Rock, σύμφωνα επίσης με πληροφορίες, έχει ζητήσει και ασφαλιστικά μέτρα για να «παγώσει» τον διαγωνισμό για το καζίνο τα οποία, όπως εκτιμάται, δεν έχει νόημα να εκδικαστούν αφού η ΕΕΕΠ δεν προχωρά στο επόμενο βήμα πριν την απόφαση της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής.

Το πιθανότερο είναι την τελική απάντηση στα παραπάνω να δώσει το αρμόδιο δικαστήριο. Σύμφωνα με την εκτίμηση που κυριαρχεί, εφόσον η απόφαση της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής της δεν την ικανοποιεί η Hard Rock θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Σε αυτή την περίπτωση (απόρριψης της προσφυγής από την ΑΕΠΠ) στην παρούσα φάση δεν υπάρχει εκτίμηση για το αν η διαδικασία του διαγωνισμού για το καζίνο προχωρήσει από την ΕΕΕΠ με το άνοιγμα της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της κοινοπραξίας Mohegan Gaming & Entertainment – ΓΕΚ Τέρνα, ανεξάρτητα από τη όποια προσφυγή στο ΣτΕ.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει πληροφοριών, οι βασικότεροι λόγοι που οδήγησαν στον αποκλεισμό της HRI σχετίζονται με την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, η οποία έχει συντομότερη της ζητούμενης διάρκεια ισχύος κατά 4 ημέρες, με την προσκομισθείσα εμπειρία κατασκευαστή IRC, όπως το ζητά ο διαγωνισμός και με το Letter of credit που αφορά τη χρηματοδότηση του έργου.

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments