Πλατφόρμα κατά της χειραγώγησης αγώνων και από την Ελλάδα

fixedgamesΌπως σας ενημερώσαμε νωρίτερα, η Ε.Ε. ζήτησε από όλα τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν πλατφόρμες που θα είναι υπεύθυνες για την ανίχνευση ύποπτων αγώνων και για την υποβολή εκθέσεων.

Ήδη η Νορβηγία επέλεξε να συνεργαστεί με την Betradar για τη δημιουργία της δικιάς της πλατφόρμας.

Για την Ελλάδα, υπεύθυνη είναι η Ε.Ε.Ε.Π. για τη δημιουργία της αντίστοιχης πλατφόρμας, για αυτό και διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα «Πρόληψη Κινδύνων τέλεσης εγκλημάτων στην αγορά αθλητικών στοιχημάτων».

Στην ημερίδα συμμετείχαν ανώτατα στελέχη των Εισαγγελικών Αρχών, της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές ∆ραστηριότητες, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και της Τράπεζας της Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι ερευνητές του I.R.I.S. παρουσίασαν τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας : «Preventing the criminal risks linked to the sports betting market – PRECRIMBET» που διεξάγεται από το συγκεκριμένο Ινστιτούτο για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος της έρευνας αυτής είναι να διερευνήσει, να εντοπίσει και να αναλύσει τους κινδύνους τέλεσης εγκλημάτων κατά τη διοργάνωση και διεξαγωγή στοιχημάτων επί αθλητικών γεγονότων, καθώς επίσης και να καταγράψει τα μέτρα και τις πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Παράλληλα, κατά τις εργασίες της ημερίδας, τόσο η Ε.Ε.Ε.Π. όσο και οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες φορείς παρουσίασαν τη δράση τους και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν για την καταπολέμηση των σχετικών φαινομένων, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους.

Ακολούθησε ανοιχτός διάλογος και τοποθετήσεις όλων σχεδόν των συμμετεχόντων. Κοινή παραδοχή υπήρξε η ανάγκη ολιστικής αντιμετώπισης του προβλήματος της χειραγώγησης των αθλητικών γεγονότων («στημένοι αγώνες») και, κατ’ επέκταση, των εγκλημάτων που συνδέονται με αυτήν, όπως ιδίως της παθητικής και ενεργητικής δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα οποία τελούνται κατά τη διοργάνωση και διεξαγωγή του αθλητικού στοιχηματισμού.

Στο παραπάνω πλαίσιο, προκρίθηκε από την Ε.Ε.Ε.Π. η ιδέα της δημιουργίας μιας Εθνικής Πλατφόρμας κατά της χειραγώγησης των αθλητικών γεγονότων με βάση την υπόδειξη της σχετικής Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η πλατφόρμα αυτή ήδη έχει αναπτυχθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και σκοπός της είναι η διασύνδεση των συναρμόδιων φορέων σε κάθε κράτος μέλος, η ανταλλαγή πληροφοριών, ο συντονισμός της δράσης τους και η ενδυνάμωση της μεταξύ τους συνεργασίας ώστε να αντιμετωπίζονται τα παραπάνω εγκληματικά φαινόμενα ταχύτερα και με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.

Κλείνοντας, όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν να συνδράμουν, κατά το μέτρο των αρμοδιοτήτων τους, στην κοινή προσπάθεια και αναγνώρισαν την αναγκαιότητα οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις να συνεχιστούν.

Η Ε.Ε.Ε.Π στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της θα λάβει πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα με σκοπό την άμεση δημιουργία της Εθνικής Πλατφόρμας κατά της χειραγώγησης των αθλητικών γεγονότων.

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments