ΟΠΑΠ: Στα 1,4 δισ. ευρώ τα μεικτά κέρδη παρά τη μείωση των εσόδων κατά 0,2%

ΟΠΑΠ: Στα 1,4 δισ. ευρώ τα μεικτά κέρδη παρά τη μείωση των εσόδων κατά 0,2%Μειωμένα εμφανίστηκαν κατά 0,2% τα καθαρά έσοδα προ εισφορών και κυμάνθηκαν στα 1.397,6 εκ. ευρώ το 2016 σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ.

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών στο δ’ τρίμηνο του 2016 ακολούθησαν την ίδια τάση σημειώνοντας πτώση κατά 0,5% στα €399.6εκ. με τα παιχνίδια αθλητικού στοιχηματισμού και τα Σκρατς & Λαχεία να καταγράφουν μικρή αύξηση, ενώ τα αριθμολαχεία σημείωσαν πτώση κατά 3.1%.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφανίζονται μειωμένα κατά 18,4% στα €307,5εκ. απόρροια της σημαντικής αύξησης της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου επί των καθαρών εσόδων στο 35%.

Μη συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων, τα προσαρμοσμένα EBITDA για τη χρήση διαμορφώθηκαν σε €365,1εκ. μειωμένα κατά μόλις 3,2%.

Τα EBITDA δ’ τριμήνου 2016 διαμορφώθηκαν στα €83,7εκ. σημειώνοντας πτώση 19,2% σε ετήσια βάση, λόγω της ως άνω αύξησης της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων αλλά και των αυξημένων εξόδων που σχετίζονται με την σταδιακή υλοποίηση των νέων έργων.

Τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2016 ανήλθαν στα €170,2εκ.

Τα καθαρά κέρδη δ’ τριμήνου 2016 αυξήθηκαν κατά 6,7% στα €55,1εκ. (Q4 2015: €51,7εκ.), ως αποτέλεσμα αφενός της μικρότερης φορολογικής επιβάρυνσης στο δ’ τρίμηνο και αφετέρου της απομείωσης της άδειας της Ελληνικά Λαχεία ύψους €15 εκ. που είχε επιβαρύνει τα αποτελέσματα της περσινής χρονιάς.

Ο όμιλος εμφανίζει ισχυρή ταμειακή θέση στα €273,5εκ.

Εν τω μεταξύ, τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια μειώθηκαν κατά 8,4% στα €573,0 εκ. έναντι €625,3 εκ. το 2015 λόγω της αύξησης κατά 5 μονάδες βάσης της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών. Προσαρμοσμένα για την αύξηση της εισφοράς, τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια σημείωσαν μικρή αύξηση κατά 0,8% στα €630,6εκ. Τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια στο 4ο τρίμηνο 2016 ανήλθαν στα €162,1 εκ. μειωμένα κατά 9,4% έναντι της περσινής χρονιάς, ενώ προσαρμοσμένα για την αύξηση της εισφοράς επί του GGR, τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια διαμορφώθηκαν σε €178,3 εκ. μειωμένα κατά μόλις 0,4% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, ο όμιλος ανακοίνωσε ότι το υπόλοιπο μικτό μέρισμα ανά μετοχή θα διαμορφωθεί σε €0,60, που λαμβάνοντας υπόψη την ήδη πραγματοποιηθείσα διανομή προμερίσματος ύψους €0,12 οδηγεί σε συνολικό μικτό μέρισμα ανά μετοχή ύψους €0,72.

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments