Η βασική στρατηγική του Blackjack

Η βασική στρατηγική του Blackjack

Η βασική στρατηγική του μπλακτζακ είναι βασισμένη στα μαθηματικά και μπορεί να μειώσει το πλεονέκτημα του καζίνο στο ελάχιστο, επιτρέποντας στον παίκτη να διεκδικήσει με αυξημένες πιθανότητες τη νίκη. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί σε εξομοιώσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Η βασική στρατηγική του μπλακτζακ παρουσιάζει κάποιες μικρές διαφορές, ανάλογα με την παραλλαγή του blackjack που παίζεται. Για παράδειγμα, κάποιες παραλλαγές του παιχνιδιού επιτρέπουν το διπλασιασμό μετά το σπλιτ, ενώ κάποιες άλλες όχι. Παράλληλα, κάποιες παραλλαγές παίζονται με μία τράπουλα, ενώ κάποιες άλλες με πολλές. Η βασική στρατηγική προσαρμόζεται ανάλογα με την εκάστοτε παραλλαγή, ώστε να παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα για τον παίκτη.

Στον πρώτο πίνακα θα δείτε πώς πρέπει να παίξετε όταν έχετε σκληρό χέρι, δηλαδή όταν στα πρώτα δύο φύλλα δεν έχετε άσο. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι στα δύο πρώτα φύλλα έχετε ένα 4αρι και ένα 8αρι, άρα σύνολο 12, ενώ ο κρουπιέρης έχει ανοικτό φύλλο ένα 7αρι. Σύμφωνα με τον πίνακα, σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να τραβήξετε φύλλο. Στην περίπτωση που ο κρουπιέρης είχε ανοικτό φύλλο 6αρι, τότε θα έπρεπε να σταματήσετε.

T = Τραβάτε φύλλο
Δ= Διπλασιασμός
Σ= Σταματάτε

Η βασική στρατηγική του Blackjack

Στον 2ο πίνακα βλέπετε πως πρέπει να παίξετε τα μαλακά χέρια, δηλαδή όταν έχετε πάρει άσσο στα πρώτα δύο φύλλα.

Η βασική στρατηγική στο μπλακτζακ

Στον 3ο πίνακα βλέπετε πως πρέπει να παίξετε όταν έχετε στο χέρι σας ζευγάρι, δηλαδή όταν τα πρώτα δύο φύλλα είναι ίδια.

στρατηγική στο blackjack

Ωστόσο, θα πρέπει να ξέρετε πως να παίξετε και μετά τα δύο πρώτα φύλλα. Ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να μεταφράσετε τον πίνακα στρατηγικής σε απλά ελληνικά που εξηγούν πώς να παίξετε ένα χέρι με τρία ή περισσότερα φύλλα. Για παράδειγμα:

Αν τα πρώτα δύο φύλλα είναι το 5 και το 3 τότε έχετε σκληρό χέρι με αξία 8. Σύμφωνα με τον πρώτο πίνακα πρέπει να τραβήξετε φύλλο. Ας υποθέσουμε ότι τραβάτε άλλο ένα 3αρι, έχοντας πλέον 11. Ο πίνακας σας συμβουλεύει να διπλασιάσετε το ποντάρισμά σας στο 11. Ωστόσο, εσείς απλά τραβάτε νέο φύλλο, καθώς μπορείτε να διπλασιάσετε μόνο στα δύο πρώτα φύλλα.

Όταν μεταφράζουμε τον πίνακα στρατηγικής χρησιμοποιούμε τη λέξη «διαφορετικά» όταν έχουμε να κάνουμε με καταστάσεις που είναι διαφορετικές λόγω των πολλών φύλλων. Αν θα θέλαμε να μεταφράσουμε το παραπάνω παράδειγμα θα λέγαμε: Στο 11 διπλασιάζουμε, διαφορετικά τραβάμε.

Παρακάτω σας έχουμε υποδείξει πώς να παίξετε τη βασική στρατηγική του blackjack, για αποφάσεις που πρέπει να παίρνετε όταν έχετε να διαχειριστείτε πολλά φύλλα για σκληρό χέρι, μαλακό χέρι και σπλιτ ζευγαριών.

Πώς να παίξετε τα σκληρά χέρια (όταν στα 2 πρώτα φύλλα δεν έχετε Άσο)

Αν έχετε 8 ή μικρότερο: Τραβήξτε φύλλο
Αν έχετε 9: Διπλασιάστε αν ο κρουπιέρης έχει 3-6, διαφορετικά τραβήξτε
Αν έχετε 10: Διπλασιάστε αν ο κρουπιέρης έχει 2-9, διαφορετικά τραβήξτε
Αν έχετε 11: Διπλασιάστε αν ο κρουπιέρης έχει 2-10, τραβήξτε αν έχει άσο
Αν έχετε 12: Τραβήξτε αν ο κρουπιέρης έχει 2 ή 3, σταματήστε αν έχει 4-6, διαφορετικά τραβήξτε
Αν έχετε 13-16: Σταματήστε αν ο κρουπιέρης έχει 2-6, διαφορετικά τραβήξτε
Αν έχετε 17-21: Σταματήστε

Πώς να παίξετε τα μαλακά χέρια (όταν στα δύο πρώτα φύλλα έχετε Άσο):

Αν έχετε Άσο και 2 ή Άσο και 3: Διπλασιάστε αν ο κρουπιέρης έχει 5 ή 6, διαφορετικά τραβήξτε
Αν έχετε Άσο και 4 ή Άσο και 5: Διπλασιάστε αν ο κρουπιέρης έχει 4-6, διαφορετικά τραβήξτε
Αν έχετε Άσο και 6: Διπλασιάστε αν ο κρουπιέρης έχει 3-6, διαφορετικά τραβήξτε
Αν έχετε Άσο και 7: Σταματήστε αν ο κρουπιέρης έχει 2,7 ή 8. Διπλασιάστε αν ο κρουπιέρης έχει 3-6, διαφορετικά τραβήξτε
Αν έχετε Άσο και 8 ή Άσο και 9: Σταματήστε

Πώς να παίξετε τα ζευγάρια:

Αν έχετε ένα ζευγάρι Άσων ή 8: Κάντε σπλιτ
Αν έχετε ένα ζευγάρι από 2αρια ή 3αρια: Κάντε σπλιτ αν ο κρουπιέρης έχει 2-7, διαφορετικά τραβήξτε
Αν έχετε ένα ζευγάρι από 4αρια: Κάντε σπλιτ αν ο κρουπιέρης έχει 5 ή 6, διαφορετικά τραβήξτε
Αν έχετε ένα ζευγάρι από 5αρια: Διπλασιάστε αν ο κρουπιέρης έχει 2-9, διαφορετικά τραβήξτε
Αν έχετε ένα ζευγάρι από 6αρια: Κάντε σπλιτ αν ο κρουπιέρης έχει 2-6, διαφορετικά τραβήξτε
Αν έχετε ένα ζευγάρι από 7αρια: Κάντε σπλιτ αν ο κρουπιέρης έχει 2-7, διαφορετικά τραβήξτε
Αν έχετε ένα ζευγάρι από 9αρια: Κάντε σπλιτ αν ο κρουπιέρης έχει 2-6 και 8 ή 9. Σταματήστε αν ο κρουπιέρης έχει 7,10 ή Άσο
Αν έχετε ένα ζευγάρι από 10αρια: Σταματήστε

Στρατηγικές Blackjack

Αφού μάθατε Η βασική στρατηγική του Blackjack , σας προτείνουμε να διαβάσετε για τις υπόλοιπες στρατηγικές μπλάκτζακ.