Η ΟΠΑΠ μεταβιβάστηκε σε ίδρυμα στο Λιχτενστάιν!!!

Η ΟΠΑΠ μεταβιβάστηκε σε ίδρυμα στο (ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος) Λιχτενστάιν !!!Ο Οργανισμός ουσιαστικά ανήκει πλέον στο Valea Foundation, το οποίο, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο, «δεν έχει μετόχους, ούτε ελέγχεται από κανένα πρόσωπο»

Με μία λιτή ανακοίνωση, ο ΟΠΑΠ ενημέρωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών ότι επί της ουσίας ο έλεγχος του Οργανισμού περνά σε ένα «ίδρυμα» με έδρα το Λιχτενστάιν, χωρίς μετόχους, με άγνωστους δικαιούχους και διασυνδέσεις.

Συγκεκριμένα, στο Valea Foundation μεταβιβάστηκαν μετοχές της Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd, η οποία ελέγχει το 33% του ΟΠΑΠ. Μάλιστα, στην ανακοίνωση τονίζεται πως το Valea Foundation «δεν έχει μετόχους, ούτε ελέγχεται από κανέναν».

Ο ΟΠΑΠ, που διαχειρίζεται το μονοπώλιο στα τυχερά παιχνίδια που θα αναπτύξει τα φρουτάκια σε όλη την Ελλάδα, κάνει δισεκατομμύρια τζίρου και θα ξεκινήσει και ηλεκτρονική τράπεζα το 2017. Θα έχει… άγνωστους δικαιούχους και μαζί με την εξασφάλιση της ανωνυμίας των μετόχων θα απολαμβάνει και το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς του Λιχτενστάιν. Την ίδια στιγμή, εταιρεία… με παρεμφερές όνομα, Valea Goodwill Foundation, είναι μεταξύ των εταιρειών στα Panama Papers… που ελέγχονται για τις δραστηριότητες και τις διασυνδέσεις τους.

Με την επιλογή αυτή, να μεταβιβαστεί ο έλεγχος σε ένα ίδρυμα που, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λιχτενστάιν, δεν έχει μετόχους, αλλά δικηγόρους και διαχειριστές, ιδρυτές και δικαιούχους (οι όποιοι μπορεί και να είναι οι ίδιοι γνωστοί μέτοχοι της ΟΠΑΠ, μπορεί και όχι), εξασφαλίζεται ευελιξία σε πιθανές αλλαγές των προσώπων των δικαιούχων, αλλά και σημαντικά φορολογικά και άλλα πλεονεκτήματα. Η ανακοίνωση της μεταβίβασης μετοχών των εταιρειών που ελέγχουν την εισηγμένη « είναι εντάξει», σύμφωνα με το γράμμα της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που προβλέπει να ανακοινώνονται οι ουσιώδεις αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο των εισηγμένων και η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων μετόχων σε offshore να είναι επίσης διεθνής πρακτική.

Η δημιουργία μιας εξωχώριας εταιρείας και η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και άλλων εταιρειών σε αυτήν, δεν αντιβαίνει σε κανέναν νόμο, ωστόσο αυξάνει την αδιαφάνεια, κάτι που έχει άλλη βαρύτητα, όταν πρόκειται για μια εταιρεία τυχερών παιχνιδιών… η οποία είναι το μοναδικό ιδιωτικό μονοπώλιο τυχερών παιχνιδιών και διαχειρίζεται κατά αποκλειστικότητα ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο δημόσιο περιουσιακό στοιχείο.

Αναπάντητα ερωτήματα

Από την κίνηση της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων σε offshore προκύπτουν εύλογα ερωτήματα. Γνωρίζει το Χρηματιστήριο και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ποιοι είναι οι δικαιούχοι της Valea Foundation, η οποία, πλέον, ελέγχει την ΟΠΑΠ; Γνωρίζουν αν προστέθηκαν άλλοι δικαιούχοι στο Foundation με τη μεταβίβαση; Σχετίζεται η Valea Foundation με έδρα το Λιχτενστάιν με τη Valea Goodwill Foundation που βρέθηκε στις λίστες των Panama Papers;

Ενα δέντρο γεμάτο παρακλάδια…

Εντυπωσιακό είναι το δέντρο των Holding και άλλων εταιρειών που συνδέουν τη Valea Foundation με την ΟΠΑΠ. Οπως αναφέρει η ανακοίνωση της εισηγμένης, το Valea Foundation δεν έχει μετόχους και δεν ελέγχεται από κανένα πρόσωπο και είναι ο μοναδικός μέτοχος της Valea Holding AG, που είναι ο μοναδικός μέτοχος της KKCG Holding AG, που είναι ο μοναδικός μέτοχος της KKCG AG, που ατέχει άμεσα το 75% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου του Sazka Group A.S. και ασκεί από κοινού έλεγχο στο SAZKA Group A.S. μαζί με την Εmma Gamma Limited, στην οποία τελικός ελέγχων είναι ο Jiri Smejc. Η Sazka Group A.S. κατέχει το 66,7% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Emma Delta Management Ltd, ενώ το υπόλοιπο 33,3% ελέγχεται από τον Γεώργιο Μελισσανίδη, μέσω της εταιρείας Georgiella Holdings Co. Limited. Η Emma Delta Management Ltd είναι η μόνη εταιρεία που κατέχει δικαιώματα ψήφου στην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd, η οποία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Emma Delta Hellenic Holdings Ltd, η οποία κατέχει το 33% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η εξέγερση των πρακτόρων κατά του νέου κανονισμού

Τα πρακτορεία ΟΠΑΠ της Βορείου Ελλάδας μπαίνουν μπροστά στη μάχη για τη διατήρηση των δικαιωμάτων τους που απειλούνται από το νέο Κανονισμό πρακτορείων και την προτεινόμενη σύμβαση που προωθεί, μέσω του Προεδρείου της Ομοσπονδίας, ο ΟΠΑΠ. Οι 11 ενώσεις της Βορείου Ελλάδας δεν διστάζουν να αντιταχθούν τόσο στον ΟΠΑΠ όσο και στην Ομοσπονδία Πρακτόρων, που δεν συμμερίζεται τις επιλογές τους. Ετσι, ακολουθώντας… το ένστικτο επιβίωσης, εφαρμόζουν την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης -του Δεκεμβρίου (για κατάθεση αίτησης ακύρωσης του Κανονισμού στο ΣτΕ, αν δεν γίνουν ικανοποιητικές τροποποιήσεις)- κι έκαναν μόνοι τους την αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ που δεν έκανε η Ομοσπονδία Ενώσεων.

Την προσφυγή κατά του Κανονισμού Πρακτόρων που δημοσίευσε η Επιτροπή Παιγνίων στις 9/12/2016 κατέθεσαν τη Δευτέρα στο ΣτΕ, στην εκπνοή της προθεσμίας, οι 11 ενώσεις, ενώ πολλές άλλες θα δηλώσουν συμπαράσταση, ανατρέποντας τα σχέδια του ΟΠΑΠ, καθώς, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, θεωρείται βέβαιο ότι ο Κανονισμός δεν… θα τα καταφέρει το ΣτΕ.

Η ΟΠΑΠ, μέσω του Κανονισμού, επιχειρεί να επιβάλει «καταχρηστικά νέες συμβάσεις, οι οποίες, εκτός του ότι περιλαμβάνουν αμφιβόλου νομιμότητας διατάξεις, καταργούν όλα τα δικαιώματά μας που απορρέουν από την ισχύουσα σύμβαση και μας καθιστούν έρμαια στις εκάστοτε διαθέσεις της εταιρείας», αναφέρει η ανακοίνωση της Ενωσης Πρακτόρων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. «Ως πρώτο μέσο αντίδρασης επιβάλλεται η προσβολή του Κανονισμού, κατά των παραπάνω αλλά και άλλων ρυθμίσεων που εμπεριέχει. Το Σωματείο μας σε συνεννόηση και με άλλα Σωματεία κατέθεσε στο ΣτΕ Αίτηση Ακύρωσης στα πλαίσια της προάσπισης των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών μας και προκειμένου να καταστεί εφικτή η αποτελεσματική αντίδρασή μας στις νέες συμβάσεις που η ΟΠΑΠ θα επιχειρήσει να μας επιβάλει».

Εν όψει των παραπάνω εξελίξεων, η ΟΠΑΠ προωθεί δυναμικά, παρά τη διαφωνία των ενώσεων των πρακτόρων ανά την Ελλάδα, τη σύμβαση που προτείνει, βασιζόμενη στη θετική εισήγηση του προεδρείου της Ομοσπονδίας Πρακτόρων. Η θετική εισήγηση της ομοσπονδίας στη Γενική Συνέλευση θεωρείται κεφαλαιώδους σημασίας για την ΟΠΑΠ, αφού «για μεταβολή προμηθειών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της ΠΟΕΠΠ», σύμφωνα με την υπάρχουσα σύμβαση που είναι σε ισχύ.

Από την εφημερίδα “Επένδυση”

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments