Mont Parnes: Προχωρά το Δημόσιο τις διαδικασίες μετεγκατάστασης

Στην διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών αποτίμησης της ακίνητης περιουσίας και της υπεραξίας της “Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας” προχώρησε η Επιτροπή Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Η διενέργεια του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την μετεγκατάσταση της “Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας” (ΕΚΠΑ) από την Πάρνηθα εντός της Περιφέρειας Αττικής, εν προκειμένω σε ιδιωτική έκταση 55 στρεμμάτων, γνωστή ως “Κτήμα Δηλαβέρη”, στο Μαρούσι.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της διακήρυξης, αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποτιμητή ακίνητης περιουσίας και της υπεραξίας της ΕΚΠΑ για τη μεταφορά του καζίνο της επιχείρησης από την Πάρνηθα εντός της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Ν. 4499/2017 (αφορά στη μετεγκατάσταση). Η αξία των ακινήτων, σημειώνεται, τα οποία εισφέρθηκαν στην ΕΚΠΑ Α.Ε. με τις διατάξεις του Ν. 3139/2003 (σ.σ. για την ιδιωτικοποίηση του καζίνο) και θα μεταβιβασθούν από την ΕΚΠΑ Α.Ε. στην Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου, αποτιμώνται με βάση την αξία τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης της ΕΚΠΑ Α.Ε. προς την ΕΕΕΠ για τη χορήγηση της άδειας μεταφοράς του καζίνο. Στην αποτίμηση συμπεριλαμβάνεται η αξία των συστατικών και παραρτημάτων των ακινήτων, καθώς και των άυλων στοιχείων (μελετών κ.λπ.) που έχουν προσαυξήσει την αξία των ακινήτων. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/01/2020.

Σημειώνεται πως η διαδικασία που αφορά στις απαιτούμενες κινήσεις για τη μετεγκατάσταση της ΕΛΠΑ περιγράφεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη τον περασμένο Ιούλιο. Μεταξύ άλλων, καθορίζεται η διαδικασία για τον προσδιορισμό του ύψους της ελάχιστης επένδυσης που πρέπει να διενεργήσει η “Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.” για τη μεταφορά του καζίνο από την Πάρνηθα. Με τη διαδικασία αυτή, σημειώνεται, εξασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου και προσδιορίζονται επακριβώς οι όροι υλοποίησης της επένδυσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο προσδιορισμός προβλέπει την αποτίμηση της υπεραξίας που αποκτά η ΕΚΠΑ Α.Ε. λόγω της μετεγκατάστασης του καζίνο στη νέα τοποθεσία και την αποτίμηση της αξίας των ακινήτων που εισφέρθηκαν στην ΕΚΠΑ Α.Ε. με την ιδιωτικοποίηση του Καζίνο της Πάρνηθας (ν. 3139/2003) και τα οποία θα μεταβιβασθούν στην ΕΤΑΔ.

Με τον συμψηφισμό των δύο ποσών της υπεραξίας και της αξίας, θα οριστικοποιηθεί το ύψος της ελάχιστης επένδυσης που θα αναλάβει την υποχρέωση να διενεργήσει η ΕΚΠΑ Α.Ε., προκειμένου να της χορηγηθεί από την ΕΕΕΠ η άδεια για τη μετεγκατάσταση του καζίνο, καθώς και το ελάχιστο ύψος των ιδίων κεφαλαίων που θα καταβάλουν οι ιδιώτες μέτοχοι της ΕΚΠΑ για την επένδυση.

Υπενθυμίζεται πως φορέας της επένδυσης είναι η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ, στην οποία το Δημόσιο συμμετέχει με 49% μέσω της ΕΤΑΔ ΑΕ. Το 51% ανήκει στην Athens Casino Resort ΑΕ , στην οποία η Regency Entertainment ΑΕ κατέχει το 70%. Το ελάχιστο ποσό της επένδυσης της ΕΚΠΑ Α.Ε. θα καλυφθεί με ίδια κεφάλαια της αλλά και με ξένα κεφάλαια που θα αντλήσει η ΕΚΠΑ Α.Ε. μέσω ομολογιακού δανείου. Το Δημόσιο, ως μέτοχος της ΕΚΠΑ, δεν θα έχει καμία επιβάρυνση ή οικονομική συμμετοχή στην υλοποίηση της επένδυσης, διατηρώντας το ποσοστό συμμετοχής του.

Την ίδια στιγμή, αναμένεται σε εύλογο χρονικό διάστημα η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για την περιβαλλοντική μελέτη (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επένδυσης. Σημειωτέον πως η τελική χωροθέτηση θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και στη συνέχεια να αποτελέσει Προεδρικό Διάταγμα.

Ως γνωστόν, η επένδυση για τη μετεγκατάσταση του Regency Casino Mont Parnes και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συγκροτήματος τουρισμού και αναψυχής στο Μαρούσι, αναμένεται να φτάσει στο επίπεδο των 200 εκατ. ευρώ, σε διπλάσιο δηλαδή ύψος από το ελάχιστο προβλεπόμενο του σχετικού νόμου.

Από την έκταση των 55 στρεμμάτων στο Κτήμα Δηλαβέρη στο Μαρούσι, τουλάχιστον 25 στρέμματα αφορούν σε εισφορά σε γη στον τοπικό Δήμο και από τα εναπομείναντα, η κάλυψη θα είναι περίπου 10 στρέμματα, ενώ έχει ήδη ληφθεί μέριμνα για την υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων πέριξ του ακινήτου (με την κατασκευή τεσσάρων ανισόπεδων κόμβων), μεταξύ άλλων. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο πολυτελείας, υπηρεσίες εστίασης, αίθουσα συνεδρίων, χώρο πολιτιστικών και μουσικών εκδηλώσεων και υπόγεια πάρκινγκ. Σε πλήρη λειτουργία, η επένδυση εκτιμάται ότι θα προσφέρει τουλάχιστον 1.500 άμεσες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων, περίπου οι 600 θα είναι νέες, ενώ εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου άλλες τόσες έμμεσες θέσεις εργασίας από τη λειτουργία του.

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments