Κυβερνητική κινητικότητα για παίγνια και καζίνο

Η κινητικότητα που επιδεικνύει η κυβέρνηση στο μέτωπο των τυχερών παιγνίων το τελευταίο διάστημα είναι μεγάλη. Αυτό αποδεικνύεται από το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή και το οποίο  επιφέρει αλλαγές στη σύμβαση για τις παιγνιομηχανές (VLTs) του ΟΠΑΠ, αλλά και από την τροπολογία για τη μετεγκατάσταση του Καζίνο της Πάρνηθας, που αναμένεται να κατατεθεί ακόμη και σήμερα στο κοινοβούλιο από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Μπορεί η αγορά παιγνίων στην Ελλάδα να είναι πιο ρυθμισμένη σε σχέση με το παρελθόν, με την Εθνική Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) να προσπαθεί να ασκήσει στενό έλεγχο στο σύνολο της αγοράς, ωστόσο παραμένουν ζητήματα που αν και έχουν εντοπιστεί εδώ και καιρό δεν έχουν αντιμετωπιστεί νομικά.

Πολλά από αυτά τα ζητήματα αποτυπώνονται σε πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον έλεγχο των επιδόσεων και των δικλίδων στην Εθνική Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων, το οποίο συντάχθηκε προ τριετίας και το οποίο εμπεριέχει τις εξής συστάσεις:

• Προτείνεται η έκδοση νεότερων και εκσυγχρονισμένων κανονισμών παιγνίων που διεξάγονται μέσω του ΟΠΑΠ και των επιχειρήσεων καζίνων.
• Προτείνεται η νομοθετική θέσπιση ενός ελάχιστου ποσοστού απόδοσης κερδών στους παίκτες των αριθμολαχείων (payout ratio) προκειμένου να αποτραπεί η τυχόν αυθαίρετη απόδοση πολύ μικρού ποσοστού στους νικητές.
• Προτείνεται η υποβολή σχετικών ερωτημάτων της ΕΕΕΠ προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή Παιγνίων, προκειμένου να λαμβάνει βοήθεια από εξειδικευμένο όργανο για θέματα βελτίωσης των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδει.
• Προτείνεται αποσαφήνιση της νομοθεσίας αναφορικά με το ρόλο και τις διακριτές αρμοδιότητες των 3 εποπτικών οργάνων του ΟΠΑΠ καθώς και των διακριτών ρόλων μελών που διατελούν ταυτόχρονα σε 2 εποπτικά όργανα κατέχοντας αντικρουόμενες αρμοδιότητες.
• Προτείνεται η αποσαφήνιση του ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη των παιγνίων που διεξάγονται αποκλειστικά από τον ΟΠΑΠ για τη χρονική περίοδο της παράτασης της σύμβασης από 2020 έως 2030.
• Προτείνεται νομοθετική ρύθμιση για την άμεση είσπραξη του δικαιώματος συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα Μικτά Κέρδη (GGR) των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται αποκλειστικά από τον ΟΠΑΠ μετά τη λήξη κάθε παικτικής περιόδου καθώς και των αδιάθετων κερδών των παικτών μετά τη λήξη εύλογου χρονικού διαστήματος διεκδίκησης τους από τους παίκτες.
• Προτείνεται η έκδοση αναλογιστικών μελετών για διαφοροποίηση του ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη των καζίνων λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο εργασιών τους και τη γενικότερη δραστηριότητά τους.
• Προτείνεται η έκδοση μελετών για έκδοση νέων αδειών καζίνων ή τη βέλτιστη κατανομή των ήδη αδειοδοτημένων επιχειρήσεων καζίνων σε γεωγραφικά μέρη της Ελλάδας με γνώμονα την αύξηση εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο.
• Προτείνεται νομοθετική ρύθμιση για την υπαγωγή των καζίνων επί πλοίων με Ελληνική σημαία στην εποπτεία της ΕΕΕΠ.
• Προτείνεται η λήξη του προσωρινού καθεστώτος δραστηριοποίησης των εταιρειών του διαδικτύου και η έναρξη επίσημης διαδικασίας διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για έκδοση αδειών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.
• Προτείνεται η άμεση δημιουργία και έκδοση εγχειριδίου ελέγχου όπου θα περιγράφονται και καταγράφονται αναλυτικά η μεθοδολογία που ακολουθείται για το σύνολο του ελεγκτικού έργου της ΕΕΕΠ, στον ΟΠΑΠ, στα καζίνο και στον εντοπισμό παράνομων διαδικτυακά τυχερών παιγνίων.
• Προτείνεται η θέσπιση επίσημων διαδικασιών για τη διενέργεια ολοκληρωμένων ελέγχων σε όλο το φάσμα διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων μέσω του ΟΠΑΠ και των καζίνο με καταγεγραμμένα τα βήματα ελέγχου και τις ελεγκτικές διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται.
• Προτείνεται η έκδοση σαφών και αποτυπωμένων οδηγιών σχετικά με τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα που πρέπει να ακολουθούν οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ρύθμισης και Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΕΕΠ αναφορικά με τη χορήγηση αδειών καταλληλότητας στα καζίνα.
• Προτείνεται η άμεση συγκρότηση του Ενιαίου Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων προκειμένου να ενδυναμωθεί η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των ελέγχων στο σύνολο των παιγνίων μέσω εξειδικευμένων ελεγκτών με ελεγκτική γνώση για το σύνολο του ελεγκτικού αντικειμένου της αρχής.
• Προτείνεται τα ευρήματα όλων των ελέγχων να καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα ώστε να πραγματοποιηθεί μια αυτοματοποιημένη διαδικασία επεξεργασίας τους και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη χάραξη στρατηγικής μέσω στοχευμένων και έκτακτων ελέγχων.
• Προτείνεται η διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΕΕΕΠ με το σύστημα του ΟΠΑΠ προκειμένου να γίνεται ανταλλαγή και διασταύρωση στοιχείων έτσι ώστε οι έλεγχοι που πραγματοποιεί η ΕΕΕΠ να είναι πιο αποτελεσματικοί και στοχευμένοι καθώς πολλά τυχερά παίγνια διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και είναι επιβεβλημένη η πρόσβαση σε αυτή για τον έλεγχό τους.
• Προτείνεται η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων των καταγγελιών και των ενστάσεων των παικτών του ΟΠΑΠ από την ΕΕΕΠ προκειμένου να ταξινομηθεί και να κωδικοποιηθεί το σύνολο των καταγγελιών με αποκλειστική επιδίωξη τον εντοπισμό τυχόν δυσλειτουργιών στις διαδικασίες διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων και τον επακόλουθο έλεγχο και βελτίωσή τους.
• Προτείνεται η ηλεκτρονική διασύνδεση της ΕΕΕΠ με τις Δ.Ο.Υ. προκειμένου να είναι εφικτή η άμεση ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών που θα εγγυάται τον αποτελεσματικό έλεγχο στους παρόχους τυχερών παιγνίων και διασφάλιση της πληρότητας των εσόδων που εισπράττονται.
• Προτείνεται κεντροποιημένη παρακολούθηση και εποπτεία των ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων στα καζίνα από την ΕΕΕΠ προκειμένου να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία και να εξοικονομηθούν ελεγκτικοί πόροι.
• Προτείνεται η Μαύρη Λίστα να χαρακτηρίζει ως παράνομους τους μη αδειοδοτημένους παρόχους των τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου ως νομικά πρόσωπα, επιβάλλοντας άμεση παύση της δραστηριοποίησής τους στην ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων και επιβολή επιπλέον κυρώσεων οι οποίες προβλέπονται νομοθετικά.
• Προτείνεται η παροχή οδηγιών εκ μέρους της ΕΕΕΠ στα τραπεζικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να παύσουν τις συναλλαγές τους με τους αναγραφόμενους στη Μαύρη Λίστα παρόχους.

Να σημειωθεί πως πολλές από τις συγκεκριμένες συστάσεις υιοθετήθηκαν από την ΕΕΕΠ και το υπουργείο Οικονομικών, αλλά πολλές εξ αυτών που λαμβάνουν υπόψη το δημόσιο συμφέρον παραμένουν στα χαρτιά.

Πηγή: CNN

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments