Κλιμακώνεται ο πόλεμος για τον διαδικτυακό τζόγο

Κλιμακώνεται ο πόλεμος για τον διαδικτυακό τζόγοΗ αίτηση του του ΟΠΑΠ έχει υποβληθεί στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, τον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης και Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Παιγνίων.

Tην ολοσχερή απαγόρευση της διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου για τα οποία ο ΟΠΑΠ κατέχει αποκλειστικά δικαιώματα έχει αιτηθεί με κοινοποίησή του ο οργανισμός προς το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με την αίτηση που κατέθεσε η διοίκηση του ΟΠΑΠ, οι πάροχοι μέσω Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ενταχθεί στο μεταβατικό καθεστώς, παραβιάζουν συστηματικά τα αποκλειστικά δικαιώματά του, προσφέροντας τόσο παίγνια αθλητικού στοιχηματισμού όσο και άλλου είδους τυχερά παίγνια, βασισμένα σε γεννήτριες τυχαίων αριθμών. Για τις δύο τελευταίες κατηγορίες παιγνίων, ο ΟΠΑΠ θεωρεί ότι κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα, βάσει της σύμβασης παραχώρησης του 2000, αλλά και εκείνων που σύναψε το 2011.

Στη αίτησή του, ο ΟΠΑΠ κατηγορεί ότι μια σειρά παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου έλαβαν άδεια παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις (ή αυτές έπαυσαν να ισχύουν σε μεταγενέστερο χρόνο) και ότι πρέπει να ανακληθούν τα φορολογικά τους στοιχεία. Μάλιστα, ζητεί τη συνδρομή των δικαστικών αρχών της χώρας και των άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. και του ΕΟΧ, προκειμένου να διερευνηθούν και να αποδοθούν οι ευθύνες προς κάθε κατεύθυνση. «Αιτούμεθα να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες για την απόδοση τυχόν ευθυνών προς πάσα κατεύθυνση, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία μεταβατικών παρόχων μέσω Διαδικτύου χωρίς την πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων, με συνέπεια, πέραν της αντικειμενικής παρανομίας, την απώλεια, πριν ή μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου 4002/2011, τυχόν σημαντικών προσόδων του ελληνικού Δημοσίου», αναφέρει η σχετική αίτηση-αναφορά, με ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 2015. Σημειώνεται ότι η αίτηση έχει υποβληθεί, εκτός του ΥΠΟΙΚ, στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, τον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης και Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Παιγνίων.

Στην αίτησή του, ο ΟΠΑΠ εκφράζει εξ αρχής αμφιβολία για τη σκοπιμότητα και τη νομιμότητα δημιουργίας του μεταβατικού καθεστώτος για τον διαδικτυακό τζόγο στην Ελλάδα. Ο οργανισμός στηλιτεύει το γεγονός ότι η σχετική ανακοίνωση ένταξης των 24 επιχειρήσεων στο μεταβατικό καθεστώς αποσύρθηκε από τον δικτυακό τόπο του ΥΠΟΙΚ. Επίσης, στηλιτεύεται ότι όσες εταιρείες είχαν ενταχθεί στο μεταβατικό καθεστώς αρχικά υπήχθησαν στη ΔΟΥ μεγάλων επιχειρήσεων, στη συνέχεια η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στις κατά τόπους ΔΟΥ και, τέλος, με απόφαση του ΓΓΔΕ, η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στην Δ΄ ΔΟΥ Αθηνών. Σύμφωνα με την αίτηση του ΟΠΑΠ, οι 24 εταιρείες που προσωρινά αδειοδοτήθηκαν δεν πληρούσαν σωρευτικά τις προϋποθέσεις του νόμου, δηλαδή δεν ήταν νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. και του ΕΟΧ, δεν προσέφεραν ήδη τις υπηρεσίες τους στο ελληνικό καταναλωτικό κοινό, διασυνοριακά μέσω Διαδικτύου, και, τέλος, δεν είχαν ήδη λάβει τη σχετική νόμιμη άδεια για να προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές από τις αλλοδαπές αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών.

«Εξ όσων γνωρίζουμε, η υπαγωγή των εταιρειών αυτών στο μεταβατικό καθεστώς έγινε χωρίς κανέναν έλεγχο από την ελληνική Πολιτεία…», αναφέρει η αίτηση του ΟΠΑΠ. Σύμφωνα με αυτή, οι εταιρείες του μεταβατικού καθεστώτος «στήθηκαν» με στόχο να υποστηρίξουν όλους όσους παρείχαν υπηρεσίες μέχρι τότε χωρίς καμία προγενέστερη αδειοδότηση και, φυσικά, για να αποφύγουν την αναδρομική φορολόγηση που προέβλεπε η σχετική υπουργική απόφαση. Ο ΟΠΑΠ αναφέρει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα εταιρεία από τη Μάλτα, η οποία κατά την περίοδο 2011-12 είχε μηδενικά έσοδα, ενώ το 2013 εμφάνισε τζίρο 1,03 δισ. ευρώ. Μετά το 2013, η συγκεκριμένη εταιρεία φάνηκε να λειτουργεί ως ενδιάμεσος άλλων στοιχηματικών εταιρειών, καθώς πάνω στην άδειά τους «κρέμονταν» 12 διαφορετικοί ιστότοποι. Κατά τον ΟΠΑΠ, είναι σημαντικό να εξεταστεί κατά πόσον τα χρήματα των παικτών που επέλεγαν τους ανωτέρω ιστότοπους διακινούνταν απευθείας από τον κάτοχο της άδειας ή τα χρήματα αυτά διακινούνταν μέσω τρίτων, δηλαδή από εταιρείες, πραγματικούς ιδιοκτήτες των ιστοτόπων αυτών, που εκμεταλλεύονταν την άδεια της μαλτέζικης εταιρείας.

Πηγή: Έντυπη Έκδοση Καθημερινής

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments