Από 1ης Μαρτίου οι «καμπάνες» για τον παράνομο ηλεκτρονικό τζόγο

παράνομος τζόγος

Το καμπανάκι για την τήρηση των ρυθμίσεων που προβλέπονται στην απόφαση της για τη διεξαγωγή Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων χτύπησε η ΕΕΕΠ (Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων).

Συγκεκριμένα, η ανεξάρτητη διοικητική Αρχή υπενθύμισε στους ενδιαφερόμενους του κλάδου ότι στις 28 Φεβρουαρίου 2015 συμπληρώνονται 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της σχετικής απόφασης της ΕΕΕΠ και από την 1η Μαρτίου 2015, τίθενται σε πλήρη ισχύ οι ποινικές διατάξεις και οι διατάξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων για όσους δεν έχουν λάβει πιστοποίηση α) των παιγνιομηχανημάτων, β) των παιγνίων και γ) των καταστημάτων τους.

Οι κυρώσεις

Σημειώνεται ότι με βάση τις κείμενες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ν.4002/2011:
«1. Απαγορεύεται η διοργάνωση και η διεξαγωγή παιγνίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια ή/και πιστοποίηση. Όποιος διεξάγει παίγνια χωρίς την απαιτούμενη προς τούτο άδεια ή/και πιστοποίηση, αν τα παίγνια διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα. τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή από 100.000 έως και 200.000 ευρώ, ανά παιγνιομηχάνημα».
Παράλληλα, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 52Α του παραπάνω νόμου: «2. ….Τα κάθε είδους παιγνιομηχανήματα ή/και εξοπλισμός ή/και μέσα διεξαγωγής παιγνίων, που καταλαμβάνονται, κατά τη διάρκεια των παραπάνω ελέγχων, να μην διαθέτουν την προβλεπόμενη πιστοποίηση ή άδεια καταλληλότητας, αφού καταγραφούν και αποτυπωθούν φωτογραφικά, καταστρέφονται επιτόπου από τα όργανα που πραγματοποιούν τους ελέγχους αυτούς».

Πέραν και επιπλέον των παραπάνω συνεπειών η διεξαγωγή ηλεκτρονικών τεχνικών –ψυχαγωγικών παιγνίων που δεν είναι πιστοποιημένα, ή που διεξάγονται από μη πιστοποιημένα παιγνιομηχανήματα ή σε μη πιστοποιημένα καταστήματα έχει χαρακτηρισθεί από τους υφιστάμενους Κανονισμούς ως παράβαση πολύ υψηλής σπουδαιότητας και επισύρει πρόστιμο 50.000 ευρώ, ανά παράβαση.
Η προθεσμία που εκπνέει στις 28 Φεβρουαρίου 2015 έχει ορισθεί, όπως προαναφέρθηκε, από τον νόμο και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασής της από την ΕΕΕΠ. Ως εκ τούτου, και δεδομένων των σημαντικών συνεπειών που θα επέλθουν στην περίπτωση που δεν ληφθούν οι προβλεπόμενες πιστοποιήσεις, η ΕΕΕΠ καλεί όλους όσοι, ενδεχομένως, δεν έχουν προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες ώστε να πιστοποιηθούν, να το πράξουν άμεσα.

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments