Έγινε δεκτό το αίτημα της «Καζίνο Ρόδου Α.Ε.»

Δεκτό έγινε, με απόφαση που εξέδωσε χθες το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, το αίτημα της Καζίνο Ρόδου ΑΕ, να ερμηνευτεί η απόφαση με την οποία υπήχθη στη διαδικασία συνδιαλλαγής του πτωχευτικού κώδικα στο σκέλος αυτής που αφορά τον διακανονισμό των οφειλών της προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Όπως απεκάλυψε η «δημοκρατική», ανέκυψε συγκεκριμένα θέμα στην υλοποίηση της απόφασης όσον αφορά την αποπληρωμή του προστίμου «μαμούθ» που επιβλήθηκε στην Καζίνο Ρόδου ΑΕ, μετά από φορολογικό έλεγχο και μένει να ξεκαθαρίσει δικαστικώς αν η εταιρεία θα επιβαρυνθεί με τους τόκους της οφειλής, ύψους άνω των 2,5 εκατ. ευρώ ή αν λόγω της υπαγωγής της στην διαδικασία εξυγίανσης του πτωχευτικού κώδικα οι δόσεις που καταβάλλει θα είναι άτοκες.

Η εταιρεία έχει ενταχθεί, με απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου εντός της χρήσης 2015, στις διατάξεις του άρθρου 106Β Ν.3566/2007, πετυχαίνοντας την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων τραπεζικών, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών της, εντός της επόμενης δεκαπενταετίας.

Στην ανωτέρω απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου μπορεί να ενταχθεί η φορολογική υποχρέωση που προέκυψε από την τελεσίδικη δικαστική απόφαση που προαναφέρθηκε.
Σύμφωνα με την απόφαση της υπαγωγής της η εταιρεία διατάχθηκε να καταβάλει το σύνολο της απαίτησης του σε 180 μηνιαίες δόσεις ενώ το ίδιο ισχύει και για άλλες απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου που θα ανακύψουν μετά την υπαγωγή της.

Στην ρύθμιση είχαν ενταχθεί περίπου 5,6 εκατ. ευρώ, που είχαν βεβαιωθεί τον Μάρτιο του 2016 για τις χρήσεις μέχρι το 2012.

Το ποσό ωστόσο αυτό, όπως θεωρεί το Ελληνικό Δημόσιο, θα πρέπει να τοκίζεται, γεγονός που θα επιβαρύνει την οφειλή δυσανάλογα και συγκεκριμένα κατά 2,5 εκατ. ευρώ περίπου.

Το δικαστήριο με την απόφαση του αναγνωρίζει ότι οι διακανονιζόμενες οφειλές της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα συνεχίζουν να τοκίζονται μετά την υπαγωγή τους στη ρύθμιση της επικυρωθείσας με την υπ’ αρίθμ. 10/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου συμφωνίας εξυγίανσης.

Στην ίδια απόφαση τονίζεται ότι η προβλεπόμενη από το νόμο προσαύξηση του 1% που αφορά στην καθυστέρηση καταβολής δόσεως δεν μπορεί να αναχθεί σε τοκοφορία αυτής.

ΠΗΓΗ

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments