Ξεκίνησε η διαβούλευση του νομοσχεδίου για τα καζίνο

Σε δημόσια διαβούλευση έδωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών το σχέδιο νόμου «Αδειοδότηση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Καζίνο και άλλες διατάξεις», το οποίο αποσκοπεί στο να προσαρμόσει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των καζίνο στην Ελλάδα, στις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου και να το καταστήσει ανταγωνιστικό σε ευρωπαϊκή και διεθνές επίπεδο.

Η αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου αφορά τόσο στην εποπτεία επί των καζίνο, όσο και στο φορολογικό τους καθεστώς, ώστε πέρα από τηναπαραίτητη για οιαδήποτε επένδυση ασφάλεια δικαίου, να υφίστανται και οι κατάλληλες συνθήκες μακροπρόθεσμου οικονομικού σχεδιασμού.

Με το νομοσχέδιο προτείνεται μείωση των συντελεστών συμμέτοχης του Ελληνικού Δημοσίου στα μεικτά κέρδη των επιχειρήσεων καζίνο, κατά ενιαίο τρόπο, ως κίνηση η οποία θα βοηθήσει τις εν λόγω επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση ανάπτυξης της αγοράς και θα βάλει τέλος στην ετερογένεια και την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τις υποχρεώσεις των καζίνο ως προς τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα μεικτά κέρδη των παιγνίων έως σήμερα.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προβλέπει διαχωρισμό των αδειών λειτουργίας σε καζίνο κλασικού τύπου και επιχείρηση καζίνο – θέρετρου. Η χρονική διάρκεια της άδειας παραχώρησης επιχείρησης καζίνο κατηγορίας κλασικού τύπου είναι τουλάχιστον 10 έτη και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 έτη. Η χρονική διάρκεια παραχώρησης άδειας κατηγορίας καζίνο – θέρετρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 και μεγαλύτερη από τριάντα 30 έτη.

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας νέας επιχείρησης καζίνο απαιτείται η προηγούμενη προκήρυξη της παραχώρησης νέας άδειας λειτουργίας καζίνο από την Επιτροπή Παιγνίων αφού εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία καθορίζεται η γεωγραφική θέση ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης καζίνο, εφόσον έχει γίνει σχετική χωροθέτηση με νόμο.

Για τη φορολόγηση τον καζίνο προβλέπεται πως το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει στα ακαθάριστα έσοδα των τυχερών παιγνίων των εταιριών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας :

  • Μέχρι ποσού 100 εκατ. ευρώ με ενιαίο συντελεστή 20%.
  • Στα ακαθάριστα έσοδα άνω των 100 εκατ. ευρώ και μέχρι των 200 εκατ. ευρώ το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι 15%.
  • Στα ακαθάριστα έσοδα άνω των 200 εκατ. ευρώ και μέχρι των 500 εκατ. ευρώ το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι 12%.
  • Στα ακαθάριστα έσοδα άνω των 500 εκατ. ευρώ το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι 8%.

Οι συντελεστές συμμετοχής του Δημοσίου στα ακαθάριστα έσοδα των τυχερών παιγνίων των καζίνο εφαρμόζονται από 1.1.2020, ενώ για καζίνο που θα  λάβουν άδεια λειτουργίας ύστερα από πλειοδοτικό διαγωνισμό, οι συντελεστές αυτοί θα εφαρμόζονται από την έναρξη λειτουργίας τους.

Κατά το νομοσχέδιο, τα καζίνο θα καταβάλλουν ειδικό ετήσιο τέλος για την κατοχή άδειας λειτουργίας καζίνο, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται με την προκήρυξη του διαγωνισμού, ενώ θα βαρύνονται με φόρους, τέλη και δικαιώματα που προβλέπονται από τους νόμους που αφορούν στη λειτουργία, στη διανομή μερισμάτων στο πλαίσιο αυτής, καθώς και στη δραστηριότητα ανωνύμων εταιριών στην Ελλάδα.

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments