Ξεκίνησε η διαβούλευση για τις αδειοδοτήσεις διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών

Ξεκίνησε η διαβούλευση για τις αδειοδοτήσεις διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιώνΣτον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου προχωρά η κυβέρνηση, εισάγοντας νέα διαδικασία αδειοδότησης ώστε να εναρμονιστεί το υπάρχον – επί σειρά ετών μεταβατικό – νομοθετικό πλαίσιο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Ενόψει της κατάθεσης του σχετικού σχεδίου Νόμου, το Υπουργείο Οικονομικών καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, εταιρείες τυχερών παιγνίων, σωματεία, φυσικά πρόσωπα κλπ.) να συμμετάσχουν στη διαβούλευση, που θα ολοκληρωθεί στις 5 Οκτωβρίου 2018, καταθέτοντας προτάσεις, διατυπώνοντας απόψεις και παρατηρήσεις, επί του υποβληθέντος σχεδίου Νόμου.

Στο πλαίσιο της τροποποίησης του νόμου 4002/2011, το σχέδιο νόμου του ΥΠΟΙΚ προβλέπει αποκλειστικά δύο τύπους αδειών: α) άδεια για διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, δηλαδή αθλητικών και μη στοιχημάτων και β) άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων. Το αντίτιμο για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ορίζεται:

– σε 4.000.000 ευρώ για την άδεια διεξαγωγής στοιχηματικών παιγνίων και

– σε 1.000.000 ευρώ για την άδεια διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.

Για την χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής 500.000 ευρώ από πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου θα είναι 5ετής (από την έκδοση της πράξης χορήγησης από την Επιτροπή Παιγνίων – Ε.Ε.Ε.Π. ) και περιλαμβάνει τους ειδικότερους όρους διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων , για τα οποία αυτή εκδίδεται. Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της κάθε άδειας, ο κάτοχος μπορεί να ζητά με αίτηση του προς την ΕΕΕΠ την ανανέωση της άδειας για ίσο χρονικό διάστημα. Για την ανανέωση απαιτείται η καταβολή νέου τιμήματος. Επίσης, ο κάτοχος της άδειας “λοιπών διαδικτυακών παιγνίων” υποχρεούται να γνωστοποιεί στην ΕΕΕΠ κάθε νέος είδος “λοιπού διαδικτυακού παιγνίου” που προτίθεται να διεξάγει, προκειμένου αυτό να πιστοποιηθεί και να συμπεριληφθεί στην χορηγηθείσα αρχική άδεια.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, σε κάθε υποψήφιο κάτοχο δύναται να χορηγηθούν και οι δύο τύποι αδειών. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ολικώς ή μερικώς σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επίσης τονίζεται πως κάθε άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτμησή της, ενώ απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.

Domain name με κατάληξη.gr

Εξίσου σημαντική παράμετρος στο σχέδιο νόμου είναι η αναφορά πως Οι υποψήφιοι κάτοχοι διεξάγουν τυχερά παίγνια μέσω ιστοτόπων που έχουν υποχρεωτικά ονομασία χώρου (domain name) με κατάληξη.gr. Κάθε ιστότοπος μπορεί να φιλοξενεί μέχρι μία άδεια από κάθε τύπο. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αποθηκεύει σε υλικό μηχανισμό που βρίσκεται στην Ελλάδα (server ή safe), τα δεδομένα που αφορούν στη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, καθώς και τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ παίκτη, κατόχου της άδειας, παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σχετικά με αυτά τα παίγνια.

Ακόμη, οι υποψήφιοι κάτοχοι των αδειών θα πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα, με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ε.Ε. και καταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 ευρώ. Αλλά και ότι δεν θα επιτρέπεται η χορήγηση άδειας σε υποψήφια νομικά πρόσωπα που το τελευταίο ένα έτος από την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση άδειας συμπεριελήφθησαν στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list).

Σημειώνεται επίσης πως με Κανονισμό Παιγνίων θα ρυθμίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανάκλησης των αδειών διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα, αλλά και θα καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της αρχικής σελίδας των ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου.

Οι πληρωμές

Σε ότι αφορά το ζήτημα των πληρωμών των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξάγουν οι κάτοχοι των αδειών, αυτές σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου, διενεργούνται υποχρεωτικά από αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος. Ο κάτοχος της άδειας θα διατηρεί ίδιο λογαριασμό και ξεχωριστό λογαριασμό παικτών σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Τέλος, στο προς διαβούλευση σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται και τροποποιήσεις του κώδικα φορολογίας από τυχερά παιχνίδια, ενώ τονίζεται πως “τα κέρδη από την συμμετοχή στο “ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ” της ΟΠΑΠ ΑΕ, όταν προσφέρεται διαδικτυακά, και από τη συμμετοχή σε άλλα νέα παιχνίδια που θα αδειοδοτηθούν στο μέλλον αποκλειστικά για το διαδίκτυο, όπως προκύπτουν όταν το ετήσιο αποτέλεσμα ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη είναι θετικός αριθμός, υποβάλλονται σε φόρο με συντελεστή 10%. Στο σχέδιο νόμου σημειώνεται πως ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον κάτοχο της άδειας κατά την ανάληψη από τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο και εκκαθαρίζεται κατά το χρόνο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Αναδημοσίευση άρθρου από Capital

Subscribe
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments